رک و استاندارهای آن

شرکت لاوان ارتباط مفتخر است از سال ۱۳۸۷ باهدف تامین بخشی از نیاز شرکت ها و سازمان ها به رک های استاندارد و با کیفیت، تولید رک‌های ژوان را آغاز کند.رک ِسرور و شبکه باعث توسعه‌ی اثربخشــی و کارایی سیستم‌ها و مراکزداده می‌شود. نگهـداری و محافظت از سـرور و تجهیزات شبکه‌تان راحت‌تر و امنیت آن‌ها افزایش می‌یابد. ممکن است فکر کنید به‌خاطر هزینه، خرید رک سرور و رک شبکه کمی سخت و دشوار باشد اما باید توجه داشته باشید برتری‌ها و سودهایی که رک برایتان مهیا می‌سازد، مطمئنا باارزش خواهد بود. لاوان ارتباط با رک‌های ژوان پیشرفت اثربخشی و کارایی را در مراکزداده شما به ارمغان می‌آورد.