راهکار صنعتی شبکه

 راهکار کابل کشی صنعتی

امروزه راهکار صنعتی مراکز هم به سمت راه حل های آنلاین می روند. تمام تجهیزات صنعتی در  محیط های کارخانه ای و تولیدی به یک مرکز داده متصل هستند و اطلاعاتی را به صورت Realtime از وضعیت لاجستیک، انبار و فرایندهای در حال انجام دریافت می کنند.

امروزه همچنین بین دفاتر مرکزی، کارخانه ها و مشتریان  تجهیزات جدیدی در حال دایر شدن است تا اطلاعات به صورت یکپارچه بین تمام قسمت های یک ارگان جریان داشته باشد.

R&M  برای ارتباط مراکز داده، فرایندها، وکارخانه ها راه حل مناسبی پیشنهاد می دهد. تجهیزات R&M توانایی مقابله با سخت ترین شرایط محیطی را دارند و می توانند به نیازهای محیط های صنعتی مانند امنیت،در دسترس بودن و کارایی، به گونه ای قابل قبول پاسخگو باشند. ماژولار بودن تجهیزات R&M این امکان را به کاربران می دهد تا بتوانند به گونه ای بسیار انعطاف پذیر به تغییرات پاسخگو باشند. از دیگر ویژگی های بارز تجهیزات R&M  ، مطابقت آنها با استانداردهای روز دنیا و همچنین توانایی پشتیبانی آنها از پهنای باند بالا  و پاسخگویی به نیازهای آینده می باشد.

سایر راهکارها