محصولات د تگ فکتوری (The Tag Factory Products)

The Tag Factory  استانداردهای ISO9001:2000 را کسب کرده است و توانایی طراحی و ساخت تگ‌های سفارشی با فرکانس‌های مختلف را داراست. امروزه TTF تگ‌های RFID مختلفی با فرکانس‌های LF/HF/UHF تولید می‌کند.

TTF با تولید دامنه وسیعی از تگ‌های RFID به‌خوبی برای رفع نیازهای فزاینده بازارهای جهانی آماده شده است.

کاربرد تگ‌های RFID تولید شده توسط TTF را می‌توان در سه دسته عمده تقسیم بندی کرد:

  • صنعت و لجستیک
  • مدیریت دام
  • دسترسی و امنیت