مجله تخصصی R&M

هدف از انتشار مجله های تخصصی کانکشن و لاوان مگ كمك به رشد و گسترش فعالیت های پژوهشی و ویژه گرایانه در عرصه‌‌ی شبکه های کامپیوتری و مراکزداده در میان متخصصان و كارشناسان این حوزه است. مقالاتی در این نشریه انتشار می‌یابد كه حاصل پژوهش‌های نظری و كاربردی شرکت R&M سوییس و شرکت لاوان ارتباط است. امید است که با این تلاش‌ها و انتقال دانش بتوانیم طیف گسترده‌‎ای از مخاطبان متخصص در این عرصه را جذب کنیم.