پاسخگویی‌ اجتماعی

پاسخگویی‌های اجتماعی شامل فعالیت‌هایی می‌شود که شرکت‌ها در قبال جامعه‌ای که در آن هستند، باید انجام دهند. این فعالیت‌ها می‌تواند شامل، مراقبت، توجه و کمک به‌جامعه مورد نظر باشد.

لاوان ارتباط هم در این حوزه فعالیت‌هایی را در تعهدی که به جامعه و افراد جامعه دارد، در نظر گرفته است و قصد دارد این تعهدات را به نحو احسنت به انجام رساند.

به‌صورت کلی پاسخگویی‌‌های لاوان ارتباط را می‌توانیم شامل کارآفرینی، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست بدانیم.

کارآفرینی

امروزه بقای جوامع و اقتصاد کشورها بستگی به کارآفرینی و خلاقیت افراد جامعه خواهد داشت.

امروزه بسیاری از افراد از استعداد و توانایی نهفته در این زمینه برخوردار هستند؛ اما ممکن است به‌دلیل مشکلات مالی نتوانند به‌درستی اهداف خود را عملی کنند و یا پروژه‌های کارآفرینی آن‌ها متوقف شود. از این رو شرکت لاوان ارتباط با آگاهی از مسایل و مشکلات احتمالی در این زمینه، قصد دارد سهمی را در ازای کمک به این افراد داشته باشد.

شرکت لاوان ارتباط با همکاری با شرکت شتاب‌دهنده «تک» برنامه‌های ویژه‌ای را برای کارآفرینان در نظر گرفته است.

فعالیت‌های فرهنگی

ورزش یکی از فعالیت‌های ضروری برای تمامی افراد جامعه است؛ زیرا بالندگی، رشد و شکوفایی یک جامعه به‌سطح سلامت روانی و جسمی افراد آن جامعه بستگی دارد.

شرکت لاوان ارتباط در این زمینه برای کارکنان خود برنامه‌هایی منظم را به‌صورت هفتگی تدارک دیده است تا کارکنان شرکت در محیطی دوستانه و سالم گردهم آیند و ساعاتی از روز خود را به ورزش و تندرستی اختصاص دهند.

حفاظت از محیط زیست

لاوان ارتباط همواره حفاظت از محیط زیست را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. در این حوزه می‌توان به محصولات لاوان ارتباط اشاره کرد که مبتنی بر استاندارد (GRI) طراحی شده‌اند و این شرکت همواره سعی دارد بین فعالیت‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی تعادلی متناسب را برقرار کند.