نحوه نصب دستگاه MClosureSealing

حفاظت از کابل‌های فیبر نوری است. این دستگاه که امکانات فراوانی را برای شما فراهم می‌کند اکنون، در حال بهره برداری در اکثر شرکت‌های پیمانکار کابل کشی در نقاط مختلف دنیا است. راهکاری هوشمندانه برای حفاظت و مدیریت کابل‌های فیبر نوری 

امتیاز شما به این مطلب