آموزش مراحل تست فلوک برای کابل مسی شبکه

با توجه به فراگیر شدن تجهیزات پسیو نامرغوب و عدم پیاده سازی اصولی کابل کشی و استانداردهای پسیو در شبکه، استفاده از ابزاری حرفه ای مانند تستر فلوک که بتواند کیفیت و عملکرد انواع کابل شبکه و تجهیزات پسیو را بررسی کرده و گزارشی کامل به ما ارائه دهد الزامی میباشد. تستر شبکه فلوک متعلق به شرکتی به همین نام بنام فلوک (Fluke) بوده که انواع ابزارهای اندازه گیری مربوط به شبکه های فیبر نوری و کابل های مسی را فراهم میکند. در تست فلوک با توجه به محدوده فرکانسی هر کلاسی که ما تعیین میکنم کابل بررسی می گردد. 

 

 

امتیاز شما به این مطلب