BICSI RCDD Certification

این برنامه شاخصBICSI ، که برای توسعه زیرساخت ها بسیار اهمیت دارد، شامل طراحی و اجرای سیستم های توزیع ارتباطات از راه دور است.

شناخته شدن به عنوان BICSI RCDD مزایای بسیاری از جمله موارد زیر دارد:

تأثیر مثبت بر تصویر حرفه ای شما

شناخته شدن به عنوان متخصص توسط انجمن ICT

فرصت های شغلی

و ارتقا حقوق بالاتر کسانی که به RCDD دسترسی پیدا کرده اند دانش خود را در تولید، برنامه ریزی، یکپارچه سازی، اجرا و یا مدیریت پروژه با ارتباط از راه دور نشان داده اند.

امتیاز شما به این مطلب