اینترنت اشیا

اینترنت اشیا، یا اینترنت چیزها (Internet of Things) یک سرمشق تقریبا نوینی است که در ارتباطات بی‌سیم و مدرن با سرعت در حال رشد و ارتقا است. ایده اصلی IOT، حضور جهانشمول بسیاری از اشیا در پیرامون ماست، که می‌توان به تگ‌های RFID، سنسورها، محرک‌ها، تلفن‌های همراه و غیره اشاره کرد. اینترنت اشیا، نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون ارائه شد. او این پنداره را در قالب جهانی که در آن همه‌چیز و همه شی‌ای، دارای شخصیت و هویت دیجیتالی است و کامپیوترها نیز آن‌ها را در کنترل و مدیریت خود نگه می‌دارد، مطرح کرده است.