سیستم اطفا حریق در مرکز داده

Fire extinguishing system

Fire extinguishing system


 

 آسپیراسیون ردیاب دود به سطح پیش هشدار می‌رسد و اطلاعات را به کنترل پنل اطفا حریق می فرستد. پنل کنترل آتش، پیام هایی را روی مانیتورهای مرکز امنیتی یا صفحات کارکنان امنیتی نمایش می‌دهد.

 

آلارم بصری و صوتی فعال می شود پنل کنترل آتش نیز فرمان کاهش تهویه را ارسال می کند و همان‌طور که دود در حال اضافه شدن است سیستم ردیاب دود یک آلارم هشدار آتش‌سوزی را راه‌اندازی می کند و به پنل کنترل خاموش کننده سیگنال می دهد. تخلیه دود با آلارم های بصری و صوتی و دستورالعمل های صوتی آغاز می شود هشدار اصلی به آتش نشانی منتقل،

فرآیند خاموش کردن فعال و زمان تاخیر 30 ثانیه‌ای آغاز می شود.

امتیاز شما به این مطلب