تست کابل Premium-Line

Premium Line cable test

Premium Line cable test


 

 تست کابل Premium-Line یک لینک ثابت یک آزمایش مورد اطمینان است و مشخصه‌های ساکن چرخه‌های ارتباط را بررسی می‌کند و معمولا از یک اتصال‌دهنده، یک کابل افقی و یک پورت پچ پنل تشکیل شده است و همچنین می‌تواند شامل یک نقطه پیوندی بادوام شود. برخلاف یک لینک ثابت، آزمایش کانال شامل تست نهایی هر پچ کورد است. این آزمایش در پچ کوردهایی که به طور مکرر تکان می‌خورند و یا جابه‌جا می‌شوند مورد اطمینان نیست.

 

 

به علاوه، به علت طراحی خاص، وقتی آزمایش درحال انجام است بعید است پچ کوردها در جای خود ثابت بمانند و این به این خاطر است که پچ کوردها اگر در حال استفاده باشند بعد از آزمایش متصل نخواهند بود. بنابراین تست لینک ثابت بخش مهمی از هر پروژه است به ویژه زمانی که تضمین از طرف سازندگان مورد نیاز باشد.

امتیاز شما به این مطلب