شما می‌توانید نسخه انگلیسی connectionهای R&M را با کلیک بر روی هرکدام از آن‌ها دانلود کنید.