راه حل های جامع شهر هوشمند

اگر چه هنوز ایده درستی در مورد آینده نداریم، اما با توجه به اطلاعات و داده های موجود، می توانیم چشم اندازی با حداقل خطا برای خود ترسیم کنیم. در واقع شهرهای هوشمند دیگر تخیلی دور از ذهن از آینده نیستند. با گسترش مفهوم اینترنت اشیا و تاثیرات غیر قابل انکار آن بر حوزه خدمات رسانی شهری، امروزه شاهد ظهور شهرهای هوشمند هستیم.

مولفه های اصلی شهرهای هوشمند را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

 • مدیریت شهری هوشمند (Smart Governance)
 • ساختمان هوشمند (Smart Building)
 • زیرساخت هوشمند (Smart Infrastructure)
 • شهروند هوشمند (Smart Citizen)
 • حمل و نقل هوشمند (Smart Mobility)
 • مراقبت های بهداشتی و سلامت هوشمند (Smart Healthcare)
 • انرژی هوشمند (Smart Energy)

با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت زمانی می توانیم یک شهر را هوشمند بنامیم، که بتواند زیرساخت های فیزیکی را با زیرساخت های IT، زیرساخت های شغلی و زیرساخت های اجتماعی ارتباط دهد تا از این طریق هوش جمعی به شهر وارد شود.

محرک اصلی در خلاقیت و ابتکارهای موردنیاز در ایجاد شهر هوشمند، ICT است. به همین دلیل این ضرورت وجود داردکه برنامه ریزان شهری توجه ویژه ای به این مساله معطوف کنند.

بعضی از کاربردهای اساسی ICT در حوزه شهرهای هوشمند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • استفاده از دستگاه های و ابزارهای هوشمند و تمرکز ویژه روی مفهوم اینترنت اشیا
 • استفاده از شبکه های با پهنای باند بالا
 • به کارگیری فناوری های جدید ICT در سیستم ها و سازمان های دولتی
 • توسعه و تجهیز فضاهای شهری هوشمند
 • توسعه اپلیکیشن های کاربردی مبتنی بر وب و خدمات الکترونیکی

شرکت مهندسی لاوان ارتباط، راه حل های اینترنت اشیا را یکی از اصلی ترین رئوس راه حل های مرتبط با شهر هوشمند می داند. در عصر امروز اتصال اشیاء به شبکه های کامپیوتری و اینترنت به سرعت رو به افزایش است و انسان برای مدیریت صحیح وضع موجود و منابعی که در دست دارد نیازمند آن است تا اطلاعات را با استفاده سنسورهای مختلف، از این اشیاء جمع آوری و تحلیل کند و بر اساس این تحلیل ها، تصمیم گیری نمایند. در یک شهر هوشمند اطلاعات توسط سنسورها جمع آوری می شود و با تبادل و به اشتراک گذاشته شدن این اطلاعات، امکان مدیریت لحظه ای سیستم های پیچیده شهری فراهم می شود.

22

امتیاز شما به این مطلب