نقش ICT در حمل و نقل ریلی چیست؟

 

، زیرا ارتباطات در عملیات ریلی نقش مهمی ایفا می کند. سیستم های ریلی با استفاده گسترده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از جنبه های مختلفی توسعه یافته اند. تکنولوژی خطوط ریلی را در عصر دیجیتال ببینید.

 

 

امتیاز شما به این مطلب