استاندارد EMC در راه اندازی دیتاسنتر

EMC standard

EMC standard


 

استاندارد EMC از مقررات محلي مربوط به اتصال زمين (ارتينگ) نيز مي بايست پيروي صورت گيرد. شکل هاي زير پيکربندي هاي مختلف را براي اجراي سيستم هاي ارتينگ نشان مي دهد. در گذشته، پيکربندي هاي درختي يا ستاره اي در حوزه هاي مخابرات، ترجيح داده مي شدند. در اين نوع سيستم ها، رساناهاي ارتينگ مختلف، در يک نقطة مرکزي ارتينگ به يکديگر متصل مي شدند. اين متد، تا حد زيادي از ايجاد  حلقه هاي اتصال زمين جلوگيري کرده و نويزهاي با فرکانس پايين را کاهش مي دهد .

امروزه، براي سيستم هاي انتقال داده فرکانس بالا، تقريبا هميشه از پيکربندي ارتينگ مش استفاده مي شود. در اين نوع ارتينگ، ساختمان به عنوان يک مرجع، مي بايست بيشترين تعداد ممکن نقاط ارت مناسب  را دارا باشد( شکل1 ). براي اين پيکربندي، مهم است که تمامي اشياي فلزي در ساختمان با استفاده از قطعات اتصالي مناسب، به سيستم ارتينگ، متصل شوند.  عناصر اتصال بايد تا حد ممکن ناحيه سطح رساناي بزرگي داشته باشند تا بتوانند رخدادهاي فرکانس بالا را هدايت کنند (براي مثال، تسمه هاي ارتينگ، مسير هاي فلزي، لينک هاي خطي و غيره).

براي ساختمان هايي که در آنها ارتينگ دائمي با استفاده از مش امکان پذير نيست، شرايط مي تواند با ساخت ارت توسط سلول هاي مش بهتر شود. اين نوع ارت توسط مش محلي مي تواند با استفاده از کانال هاي کابل فلزي، کفه اي کاذب يا رساناهاي مس موازي ايجاد گردد. آنجايي که از کفه اي کاذب بدون ريل هاي پشتيبان براي پنل هاي کف استفاده مي شود، پشتيبان هاي پنل مي بايست در يک الگوي مش اتصال يابند تا نتايج بهتري به دست آيد. در صورتي که فلزهاي مختلفي با يکديگر در ارتباط باشند، بايد به بدتر شدن احتمالي نقاط اتصال به دليل خوردگي هاي الکتروشيميايي توجه شود. فلزهاي داراي ارتباط داخلي بايد به گونه اي انتخاب شوند که پتانسيل الکتروشيميايي آنها نزديک بوده يا نقطه اتصال به طور مناسبي از تاثيرات محيطي (مانند رطوبت) محافظت شود.

استاندارد EMC براي سيستم هاي کابل کشي عمومي داراي پوشش در کف، توزيع کننده مي بايست به سيستم ارتينگ متصل باشد. در صورتي که يک ارتينگ توسط مش در يک سطح خاص در دسترس باشد، پريز نيز مي تواند براي محافظت  بيشتر در برابر مزاحمت هاي خارجي داراي ارت باشد. براي 10GBase-T و بالاتر و انتقال در محيط هاي صنعتي  سنگين، ارتينگ براي پريزها توصيه مي شود. اين راهنماي نصب نيازمندي هاي ذکر شده در   EN 50310 و EN 50174-2 را پيشنهاد مي کند.

بخوانید: EPON و GPON و بررسی تفاوت ها و شباهت های این دو استاندارد

5/5 - (1 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *