اولویت با حفاظت از محیط زیست-R&M

اولویت با حفاظت از محیط زیست

اولویت با حفاظت از محیط زیست


R&M
زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

R&M

استراتژی پایداری R&M دارای چهار اولویت است:

 

کاهش اثرات زیست محیطی و اقلیم

تمرکز بر انسانیت، تعهد اجتماعی، برابری

اخلاق سختگیرانه شرکتی و عدم اجازه هرگونه نقض قانون

زنجیره تامین پایدار

R&M حفاظت از محیط زیست را پیش میبرد و هدفش تا سال2030 این است که انتشار گازهای گلخانهای خود را به نصف کاهش دهد. کارخانههای R&M در جهان عاری از CO2 را تا سال2050، در برنامه خود دارد. اینها اهداف اصلی استراتژی جدید و توسعه یافته پایداری هستند.

 

R&M به 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل متعهد است و ده اصل پیمان جهانی سازمان ملل را نیز اعمال میکند. تمرکز بر پایداری بر اساس ارزشها و اصول استوار کسبوکار خانوادگی بهشدت گسترش مییابد. تیمی از مدیران، استراتژی پایداری را در سطح عملیاتی مدیریت میکنند.

محیط زیست R&M

اولین ردپای کربن

آر اند ام در حالحاضر انتشار وابسته به اقلیم 14 کارخانه خود را توسط بنیاد myclimate در زوریخ ارزیابی میکند. این نخستین رخداد بررسی CO2 خارجی و علمی است. این همان چیزی است که R&M میخواهد در آینده با آن سنجیده شود. پیش از این، R&M مصرف انرژی سالانه کل هر کارخانه را از جمله موارد دیگر محاسبه کرده بود. این میزان در سال گذشته با کارکرد کارخانهها با ظرفیت کامل شش درصد کاهش یافت. 11 مورد از 14 کارخانه R&M در حالحاضر دارای یک سامانه مدیریت زیست محیطی هستند که مطابق با ISO 14001 گواهی شده است.

علاوه بر «حفاظت از محیط زیست و آبوهوا »، استراتژی پایداری توسعهیافته  شامل حوزههای اصلی فعالیت «تعهد اجتماعی، انسانی و برابری »، «اخلاق تجاری سختگیرانه و سیاست تحمل صفر » و «زنجیره تامین پایدار » است.

 

حاکمیت شرکتی با شدت بیشتری مورد تاکید قرار میگیرد و بهشیوهای شفافتر مستند میشود. آر اند ام تعهد آزموده شده خود را بهپرداخت منصفانه، حقوق برابر، ایمنی، بهداشت و آموزش بیشتر تعمیق و مستند خواهد کرد. همچنین زنجیره تامین بهطور گسترده در استراتژی پایداری ادغام خواهد شد. R&M از تامینکنندگان و شرکای لجستیک خود انتظار دارد که بهطور مداوم از مقررات بینالمللی برای حفاظت از مردم و محیط زیست پیروی کنند و بهترین کمک ممکن را در حفاظت از آبوهوا داشته باشند.

آر اند ام هر سال اقدامات و پیشرفت در چهار حوزه فعالیت را در گزارش پایداری خود ثبت میکند. این موضوع از وبسایت قابل دانلود است.

منبع : R&M (connection)

بخوانید : مجله  R&M

امتیاز شما به این مطلب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *