مدیریت تجهیزات IT | یک امر مهم و ضروری

 

یک تجهیز از زمانی که خریداری می شود تا زمانی که از رده خارج می شود، معمولاً دارای مسوولیت های متعددی است. در طول این مسیر ممکن است ناکارآمدی و اشتباهاتی وجود داشته باشد. فقط با مدیریت دقیق این تجهیزات می توان این مشکلات را کاهش داد یا حتی آنها را از بین برد.

در ادامه چند دلیل دیگر و مزیت هایی را که ردیابی تجهیزات برای آنها به همراه دارد، بررسی می کنیم:

 

امور مالی: حسابداری نیازمند یک دیدگاه اجمالی از دارایی ‌های یک شرکت است. ردیابی تجهیزات فناوری اطلاعات می تواند به ایجاد یک دیدگاه دقیق و به روز کمک شایانی نماید.

کیفیت: مدیریت کیفیت و تجهیزات (به عنوان مثال ISO 55000) نیاز به نظارت منظم دارد. یک دپارتمان فناوری اطلاعات در صورتی که در زمینه ردیابی تجهیزات به خوبی عمل کند، به راحتی می تواند الزامات مورد نیاز برای یک بازرسی کیفی را برآورده سازد.

موقعیت جغرافیایی: افراد مسوول معمولاً به صورت غیر متمرکز یا در جایی که به تجهیزات فناوری اطلاعات دسترسی ندارند کار می کنند. آن ها با استفاده از ردیابی تجهیزات می توانند یک دید کلی داشته باشند.
برون سپاری: هنگامی که بیشتر خدمات در مراکز داده (دیتاسنترها) برون سپاری می شوند، ردیابی تجهیزات یک روش مناسب برای کنترل و نظارت است.

دانش: برنامه ریزی، بهره برداری و کنترل فناوری اطلاعات اغلب بر اساس دانش چند نفر است. چه اتفاقی می افتد اگر این افراد در دسترس نباشد؟ ردیابی تجهیزات این امکان را فراهم می کند که دانش و اطلاعات لازم با جزییات بیشتری و در همه زمان ها در اختیار مسوولان مربوطه قرار گیرد.

مستندات: افرادی که مسوول فناوری اطلاعات هستند هنوز از برخی روش های دستی برای به دست آوردن داده های عملیاتی، به اشتراک گذاری اطلاعات و مدیریت ظرفیت ها کار می کنند. امروزه ردیابی تجهیزات فناوری اطلاعات با سیستم ها، این فرآیند را خودکار ساخته است.

انهدام: سخت افزارهایی که از رده خارج می شوند به سادگی نادیده گرفته می شوند و یا فراموش می شوند ولی باید به گونه ای باشد که فرآیند عملیاتی را مختل نکنند یا سازگاری سطوح خدمات را در معرض خطر قرار ندهند. این فرآیند انهدام با ردیابی مستمر تجهیزات و به صورت آنی انجام خواهد شد.

مرور کلی فرآیند مدیریت تجهیزات IT
1- شناسایی نیاز: چندین دپارتمان برای خرید تجهیزات فناوری اطلاعات به توافق می رسند.
2- خرید: تجهیزات به مرکز داده ارسال می شود.
3- ورود به انبار: تجهیز به عنوان دارایی ثبت می شود.
4- استقرار: تجهیز در رک قرار می گیرد و راه اندازی می شود.
5- برنامه ریزی: چندین دپارتمان در مورد محل قرار گیری آن به توافق می رسند.
6- ردیابی شروع می شود: تجهیز در CMDB وارد می شود.
7- بازرسی: لازم است هریک از تجهیزات سالی 2 بار بازرسی شوند.
8- استقرار مجدد: تجهیز به رک‌های مورد نظر منتقل شود.
9- پایان عمر: حسابرسی جزئیات از انهدام الزامی است.

 

2

 

 

مطالب پیشنهادی:

سیستم R&M freenet | شاهکار بی همتا

تجهیزات پسیو شبکه کدام ها هستند؟ | قسمت اول

تجهیزات پسیو شبکه کدام ها هستند؟ | قسمت دوم | کابل شبکه

دیتا سنتر سبز چیست؟

مراکز داده هوشمند پایه و اساس یک جهان متصل هستند

 

امتیاز شما به این مطلب