آينده برای Midtjylland-R&M

آينده برای Midtjylland

Midtjylland


R&M

زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه

منطقه Midtjylland دانمارک موفقيت ديگري را در حوزه استراتژي ديجيتالي شدن خود جشن گرفت. دو مرکزداده کاملا افزونه در اداره اين منطقه، اخيرا به بهرهبرداري رسيده است. R&M يک راهحل اتصال متقابل با پتانسيل رشد زيرساخت فناوري اطلاعات ايجاد کرده است.

 

 

مراکزداده آينهاي ؛ اداره منطقهاي Midtjylland در محل جديد، بزرگ و واقع در مرکز بيمارستان Gødstrup ساخته شد. آنها چهار مرکزداده قديمي را افزونه  ساختهاند. اين ترکيب باعث صرفهجويي در هزينههاي عملياتي و کاهش مصرف برق به ميزان يکسوم شده است.

بر اساس اين زيرساخت جديد، عمليات فناورياطلاعات به يک ابر ترکيبي مهاجرت ميکند که اين کارکرد امن، پايدار و اقتصادي خدمات داده را تضمين ميکند. هر يک از اين مراکزداده 600 متر مربعي در رده Tier III کار ميکنند. سامانه مراقبتهاي سلامت در اين منطقه، که 1.3 ميليون نفر جمعيت دارد، وابستگي ويژهاي به عمليات IT دارد که دائما بايد در دسترس باشد.

 

دسترسي آسان به MPO

راهحل اتصال متقابل با ماژولهاي ترکيبي R&Mfoxs و کابلکشي OM5 زيرساخت قابل اعتمادي را تضمين ميکند که مهمتر از همه، در بلندمدت قابل انطباق است. براي افراد مسئول مهم بود که بتوانند بهراحتي به آداپتورهاي MPO و کابلهاي MPO دسترسي داشته باشند. اين امر گسترش شبکه در آينده و تطبيق آن با زيرساختهاي رو بهرشد فناوري اطلاعات را آسان خواهد کرد. R&M اين نياز را با ماژولهاي ترکيبي  که بهطور ويژه به فناوري MPO مجهز شده بودند، برآورده کرده است.

 

توزيعکننده Netscale 72 R&M در رکها نيز مسير آينده را آسان ميکنند. مشتري فقط بايد سينيها را عوض کند تا بتواند کابلکشيهاي نوري موازي را تغيير دهد و به نسل بعدي شبکه مهاجرت کند. Netscale بالاترين تراکم صنعت را براي پورتهاي فيبرنوري در کابينتهاي 19 اينچي ارائه ميدهد.

هر يک از دو مرکزداده با 40 رک شروع به کار کردند. مساحت آنها براي توسعه تا 70 رک کافي است. بههمين دليل راهحل کابلکشي ارائه شده بايد شامل امکانات توسعه مربوطه باشد. R&M Concept اين نياز را برآورده کرده است.

R&M

راهحل R&M

براي مراکزداده اداره منطقهاي Midtjylland، R&M يک مفهوم کابلکشي پيوسته افزونه را براي برآورده کردن نيازهاي مشتري طراحي کرده است. اتصالات متقابل شامل ده ODF با 22 ماژول ترکيبي R&Mfoxs سبد مجهز  به اتصال MPO به روشي جديد. کابل فيبر 24تايي OM5 با اتصال MPO، رکها را با اتصالات متقاطع  پيوند ميدهد. سري رکهاي شامل 40 پچ پنل Netscale 72 با قابليت اتصال MPO/LC Duplex هستند.

 

گزينههاي تنظيم و توسعه بسته با تراکم بالا عوامل تعيينکننده در انتخاب محصولات R&M بودند. اين تراکم به اپراتور فضايي با حاشيهاي امن براي رشد مورد انتظار فناورياطلاعات ميدهد و ديجيتالي شدن بيشتر مديريت منطقهاي را ممکن ميسازد.

R&M به مديريت منطقهاي در راه ديجيتالي شدن بلندمدت کمک خواهد کرد. پشتيباني در محل، آموزش، تدارکات و زمان تحويل کوتاه بخشي از خدمات پايدار است.

چرا R&M؟

کيفيت و شهرت

سفارشيسازي

بسته با تراکم بالا

نصب سريع

پشتيباني در محل

آموزش

لجستيک

زمان تحويل کوتاه

انعطافپذيري

منبع :  ( R&M ( connection

بخوانید : مجله  R&M

امتیاز شما به این مطلب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *