پچ پنل های خود را هوشمند کنید | inteliPhy Brownfield Service

اکثر پچ پنل‌های موجود برای توزیع کنندگانی ا‌ست که تکنولوژی را برای هوشمند کردن زیرساخت ارائه نمیدهند. اما R&M فرق میکند.  در زمان مورد نیاز با سرعت بسیار بالا، کارایی خود را در R&M’s easy-to-use DCIM افزایش دهید.inteliPhy Brownfield Service  یک برنامه‌ی سفارشی قابل دسترس برای پچ پنل‌های هر کانال است که به شما امکان به روز رسانی زیرساخت شبکه‌ی غیر R&M را با شبکه هوشمند IOT میدهد. شبکه هوشمند R&M،  زیرساخت هر شبکه ای را هوشمند و خودکارمی کند. جدا از اینکه installation شما را چه کسی کابل کشی کرده باشد، inteliPhy سرویس شما را قادر می سازد تا درهر زمان نمای کاملی از شبکه و اتصال آن داشته باشید.شما نه تنها از IOT بهره میبرید، بلکه نرم افزار DCIM به شما این امکان را میدهد تا تجهیزات خود و تغییرات شبکه را ردیابی کنید.

 

امتیاز شما به این مطلب