شبکه‌های هوشمند

مزیت ها

  • دید جهانی در سراسر شبکه فیزیکی از همه جا با سطوح تعریف شده برای دسترسی
  • اطلاعات اتصال و نظارت فاصله شما را برای کنترل و بررسی کاهش می دهند و تشخیص را در چند ثانیه انجام می دهند که قبلا ساعتها طول می کشید
  • قابلیت انعطاف پذیری برای مقیاس و ارتقای معماری که به شما امکان می دهد با محصولات اتصال متداول و DCIM شروع کنید و بعدا اینترنت اشیا را به آن اضافه کنید.

 

این شبکه چگونه کار می کند؟

Smart Network i1140

معماری شبکه‌های هوشمند: راه اندازی IOT در زیرساخت شبکه‌

شبکه‌های هوشمند، نوعی از معماری R&M هستند که هوشمندانه و خودکاربودن را به زیرساخت فیزیکی شبکه‌ مراکز داده و ساختمان‌ها براساس سیستم Inteliphy R&M، تبدیل می‌کنند.

مهندسان زیرساخت شبکه به سرعت ظرفیت استفاده، سودآوری و در دسترس بودن را ارتقا میدهند. مهندسان فناوری اطلاعاتIT) ) کنترل همه‌ درگاه‌ها را به دست میگیرند. این، به این دلیل است که شبکه‌های هوشمند به تجزیه و تحلیل مستندات با مقدمه‌ی استاندارد سازی پروسه با همه‌ مدیریت‌های معمول مرتبط به زیرساخت‌های پسیو کمک میکنند.

Smart Network Architecture i1140

 

 

“ما معتقدیم بزرگترین فرودگاه دنیا شدن اهمیتی ندارد. چیزی که اهمیت دارد عملکرد و استفاده از فناوری‌های پیشرفته است. ما کارمان را با شبکه‌های هوشمند که درواقع پایه و اساس همه‌ی زیرساخت‌ها هستند شروع کردیم. دوربین‌ها، سیستم دسترسی کارت، برج مراقبت و سیستمATC قرار است با راهکارهای R&M راه اندازی شوند.”  [ ارسین اینانکول (Ersin Inankul)، مدیر ارشد اطلاعات فرودگاه استانبول ]

 

امتیاز شما به این مطلب