توسعه سیستم های کاربردی و پیشرفته RFID برای نیروگاه های هسته ای (بخش دوم)

 

مدیریت ساخت و ساز در محل

حمل و نقل کالا و تحویل آن به انبار همچنین تأیید محصول به طور معمول به صورت بازرسی و با نامه دستی انتقال محصول ارسال شده و بررسی آن با محصول دریافت شده انجام می شود. سپس هنگام بازگشت به دفتر، مقدار زیادی از سوابق باید به صورت دستی وارد سیستم کنترل محصول شود. دراین حالت به ناچار تلاش و زمان زیادی برای جلوگیری از خطاهای انسانی مانند خطاهای تأیید و اشتباهات رونویسی در محل ساخت و سازصرف می شود.

با توجه به این شرایط می توان با استفاده از یک سیستم فناوری RFID برای دریافت محصولات و کنترل انبار در محل ساخت و ساز دقت و سرعت عمل در کار را بالا برد.

ویژه گی های سیستم :

با استفاده از سیستم توسعه یافته RFID، اطلاعات ارسالی محصول از کارخانه به وسیله سیستم و تگ های RFID متصل به محصولات، به راحتی بررسی می شوند.

نتایج بررسی به طور خودکار در سیستم مدیریت ساخت ثبت می شود و به عنوان سوابق قبلی دریافت محصولات بر روی سیستم کنترل می شود. علاوه بر این ، محل موجودی و نام کارگران ذخیره شده در محصول نیز می تواند توسط تگ مورد نظر وارد شود، بنابراین می توان صحت اطلاعات مربوط به دریافت محصولات و کنترل تحویل در محل را بهبود بخشید.

علاوه بر این، معمولاً مواردی از محصولات دریافتی ابتدا در یک انبار ذخیره و مطابق با برنامه نصب سایت ساخت تحویل می شوند. درنتیجه سیستم جدید برای کنترل این روند اعمال شده و بدین ترتیب سختی کار برای کارگران کاهش می یابد.

در زمان انتخاب تگ متصل به یک کالا با در نظر گرفتن محیطی که محصول در آن قرار می گیرد، یک یا چند ویژگی دوام مانند مقاومت در برابر گرد و غبار، قطرات باران، اصطکاک، و گرما انتخاب می شود.

برنامه مدیریت رکورد و ثبت وقایع

در محل ساخت نیروگاه هسته ای برای نصب لوله کشی، به عنوان مثال بیش از 40000 نقطه ضروری جهت شناسایی مکان های جوشکاری نیازداریم تا کار جوشکاری مطابق با دستورالعمل های جوشکاری تولید شده برای هر نقطه انجام شود. سوابق کار نصب به صورت دستی وارد سیستم می شوند، درنتیجه برای جلوگیری از خطاهای انسانی به زمان و تلاش زیادی نیاز است.

با توجه به این واقعیت، برای افزایش اطمینان از سوابق ثبت و کاهش خطای کارگران از سیستم فناوری RFID استفاده می شود.

از طریق سیستم پشتیبانی ثبت سابقه نصب ، اطلاعات برچسب و اطلاعات آموزش به هم مرتبط می شوند.

در نتیجه این اتصال با اسکن تگ ها در محل ساخت و ساز با یک PDA مجهز به خواننده برچسب ، می توان دستورالعمل های کار را بر روی PDA نمایش داد و مستقیماً آن را در سایت وارد و ثبت کرد.

علاوه بر این داده های به دست آمده توسط دستگاه های اندازه گیری مورد استفاده در عملیات توسط کارگران یا بازرسان می تواند به طور خودکار از طریق برچسب ها، وارد شود و به کاهش بیشتر خطاهای انسانی کمک کند.

برای تهیه سوابق ساختمانی و افزایش اطمینان از ثبت سوابق و کاهش مسئولیت کارگران از سیستم فناوری RFID استفاده می شود.

به طور کلی هنگام نصب لوله کشی، لوله ها قبل از جوشکاری بررسی می شوند که آیا مواد خارجی به لوله ها وارد شده یا خیرویا

برای تهیه سوابق کار بازرسی به طور معمول ثبت اطلاعات مربوط به نام بازرس و نقطه بازرسی لوله، از لوله عکس گرفته می شود. این سوابق عکاسی به صورت دستی در دفتر اداره سازماندهی می شوند. نتیجه این رویه این است که کار زیادی در ایجاد و مدیریت این سوابق انجام شده است.

برای رسیدگی به چنین اشکالی سیستم فناوری RFID توسعه یافته است.

با استفاده از این سیستم که از دوربین خاصی استفاده می کند پس از اسکن شناسه نقطه بازرسی هدفمند و شناسه عکاس، از نقطه هدف عکس گرفته می شود. سپس نتیجه بازرسی (یعنی داده های تصویر عکاسی) به طور خودکار به داده های تگ RFID پیوند می شود. این داده های تصویری سپس در سیستم مدیریت ساخت ثبت شده و در آن زمان اطلاعات برچسب که به نقطه جوش پیوند خورده است به عنوان یک کلید کار می کند و “سابقه بازرسی مواد خارجی” به طور خودکار ایجاد می شود. به این ترتیب بهبود قابلیت اطمینان سوابق بازرسی از مواد خارجی و کاهش حجم کار در پیش گیری و کنترل خطاهای انسانی امکان پذیر است.

 

برای مشاهده بخش اول این مقاله کلیک کنید

برای مشاهده بخش سوم این مقاله کلیک کنید

 
امتیاز شما به این مطلب