اتاق سرور | استانداردها، قسمت دوم


 

مقاله قبلی در این زمینه با عنوان اتاق سرور | استانداردها را مطالعه کنید.

سیستم های الکتریکی

ظرفیت وکیفیت

 اتاق سرور باید پنل های تغذیه انرژی جداگانه و مشخصی برای تجهیزات کامپوتری و همچنین تجهیزات تهویه هوا داشته باشد. سیستم های مکانیکی و الکتریکی اید برای بلندمدت طراحی و اجرا شوند و از حداکثر فضای اتاق سرور استفاده شود.
 ملاحظاتی باید در زمینه تامین انرژی ساختمان در نظر گرفته شود و قدرت مورد نیاز برای تجهیزات برق اضطراری به صورت دقیق و کامل مشخص شود.
 یک واحد توزیع انرژی (PDU) همراه با پایش انرژی و پشتیبانی UPS باید برای هر رک در نظر گرفته شود.
 باید اطمینان حاصل شود که در اتاق سرور سیستم ارت مناسب وجود داشته باشد.
 بررسی شود که سیستم گرمایشی در مکان مورد نظر برای اتاق سرور وجود نداشته باشد.

برنامه ریزی های اضطراری

 در اتاق سرور باید شرایط محیطی به صورت 24 ساعته مورد بررسی و مانیتورینگ قرار بگیرد و در صورت بروز شرایط محیطی نامطلوب سیستم هشدار عمل کند. هر بخش باید سیستم توزیع انرژی پشتیبان جداگانه (برای UPS یا ژنراتور) داشته باشد.
 سیستم های توزیع برق اتاق سرور باید به راحتی قابل دسترس باشند.
 پارامترهای متعدد UPS و PDU باید مانیتور شوند و از سطح عملکرد آن ها اطمینان کافی حاصل شود.

هشدارها و امنیت

سیستم هشدار ها

 هشدارهای ضروری در زمینه عملکرد سیستم های تهویه و محیط فیزیکی در سیستم مدیریت تجهیزات اتاق سرور باید در نظر گرفته شوند.
 بخش اشغال شده هم باید سیستم اعلام هشدار و مانیتورینگ جداگانه ای از سیستم مدیریت تجهیزات اختصاص دهد.
 اتاق سرور باید هشدار سنسورهای رطوبت داشته داشته باشد.

امنیت

 تمامی ورود و خروج ها با اتاق سرور باید با دقت رصد شود و از آن ها گزارش های روزانه و هفتگی تهیه شود.

امتیاز شما به این مطلب