اتاق سرور | استانداردها

 

استاندارد فضای اتاق سرور / خصوصیات عمومی

 دیواره ها، سقف و درها باید نسبت به محیط های پیرامونی عایق صدا باشند.
 از نظر امنیتی و به منظور جلوگیری از رد و بدل شدن صدا، نباید در اتاق سرور پنجره وجود داشته باشد.
 اندازه سقف اتاق سرور دو متر و هفتاد سانتی متر باشد.
 کفپوش آنتی استاتیک (بدون موم) برای کف کاذب
 درها یک متر و ده تا یک متر و بیست عرض داشته باشند و ارتفاع حداقل دو متر و نیم باشد.

استاندارد چیدمان تجهیزات در اتاق سرور

 رک ها با فاصله کافی طبق مشخصات هر تولیدکننده: حداقل یک متر و ده سانتی متر در اطراف هر وسیله و یک متر و بیست سانتی متر در راهروی بین رک ها فاصله وجود داشته باشد.
 رک ها باید در برابر زلزله مقاوم باشند و به درستی به زمین اتصال پیدا کرده باشند.
 حداکثر شدت میدان الکتریکی تجهیزات 300 وات در 30 متر مربع باشد.
 حداقل یک تلفن در اتاق سرور وجود داشته باشد.

استاندارد پیشگیری از آتش سوزی

 در اتاق سرور باید سیستم اطفاء حریق مناسب وجود داشته باشد. به این منظور سیستم هشداردهنده توصیه می شود.
 اگر سیستم های خنک کننده و کابل کشی در یک مکان زیر سقف و یا در زیر زمین وجود داشته باشند، احتمال آتش سوزی بالا می رود.

 

استاندارد خنک کنندگی در اتاق سرور

 سیستم های گردش هوا در زیر کف اتاق سرور پیشنهاد می شود، سیستم های داکت بندی شده مورد قبول هستند.
– در هر کدام از این سیستم ها، رک ها در پیکربندی راهرو گرم / راهرو سرد قرار می گیرند.
– اگر در زیر کف قرار داشته باشد، حداقل ارتفاع 60 سانتی متر باید باشد و کف کاذب برای تحمل وزن رک های سرور، تجهیزات بالابرنده و متحرک طراحی شده باشد.

استاندارد سیستم های مکانیکی اتاق سرور

استانداردهای تهویه هوا

 سیستم باید مختص اتاق تنظیم شود و رطوبت کاملا تحت کنترل باشد.
– دما باید22 درجه سانتی گراد و میزان رطوبت 45% باشد و میزان بازگشت هوا از واحد تهویه محاسبه شود.
– مستقل باشد و به سیستم ساختمان اصلی متصل نباشد.
– دستگاه تهویه حداقل 120 سانتی متر از سیستم رک کامپیوتر فاصله داشته باشد.
– دستگاه از سیستم آب سرد محوطه ،اگر موجود باشد، استفاده می کند. معیارهای طراحی: دمای آب ورودی 8 درجه سانتی گراد و خروجی 16 درجه سانتی گراد باشد.

برنامه ریزی برای مقابله با حوادث احتمالی آینده در اتاق سرور

 اطمینان حاصل کنید که سیستم های خنک کننده پشتیبان وجود داشته باشد.
 تجهیزات تهویه مطبوع در قالب طرح N+1 باید در اتاق سرور وجود داشته باشد.
 قابلیت بسط و ارتقای کافی، بررسی شده و طراحی شده توام با سیستم های مکانکی و الکتریکی وجود داشته باشد.
 باید زمانی که پس از صدمه دیدن سیستم خنک کننده دمای اتاق شروع به بالا رفتن می کند، محاسبه شود.
 باید قابلیت خاموش کردن خودکار سیستم ها بر اساس مانیتورینگ خودکار دمای هوا در اتاق سرور وجود داشته باشد.
 باید برنامه و پیش بینی مناسب برای حذف آب ناشی از تقطیر کولرها، به وسیله نیروی گرانش و یا پمپ وجود داشته باشد.

 

ادامه دارد…