نکاتی درباره‌ی خدمات پشتیبانی اتاق سرور

server

server


 

نصب سرور:

1. برق (power):

-سیستم‌هایی که منابع تغذیه اضافی دارند باید کابل‌های برق آن‌ها را به منابع برق جداگانه وصل کنند

-برق باید از کابل های داده جدا شود

-کابل های برق باید دارای گواهی کارخانه باشند

-سیم های برق باید به وضوح برچسب گذاری (labeling) شده و ترجیحا مطابق با استاندارد برچسب زدن ISO/IEC1 14763-1 باشد

2. فضای رک:

-تجهیزات سنگین تر باید در نیمه پایینی رک نصب شوند

-تجهیزات باید به وضوح برچسب گذاری شده و ترجیحا مطابق با استاندارد برچسب زدن ISO/IEC1 14763-1 باشد

3.اتصالات دیتا:

– طول کابل از اندازه ای که برای آن تعریف شده است نباید از 30 سانتی متر بیشتر شود

– باید از سیستم اصلی و سیستم تحویل برق رک جدا باشد

-تجهیزات باید به وضوح برچسب گذاری شده و ترجیحا مطابق با استاندارد برچسب زدن ISO/IEC1 14763-1 باشد

طول کابل- اتاق سرور

4. اتصالات فیبرنوری:

– طول فیبر از اندازه‌ای که برای آن تعریف شده است نباید از 1 متر بیشتر شود

-تجهیزات باید به وضوح برچسب گذاری شده و ترجیحا مطابق با استاندارد برچسب زدن ISO/IEC1 14763-1 باشد

-نباید از حداقل شعاع خمشی که توسط سازنده مشخص شده تجاوز کند

لایه بندی شبکه:

1. لایه بندی استاندارد سوئیچ

-تمام تجهیزات شبکه بدون در نظر گرفتن مالکیت باید توسط متخصصین واجد شرایط نصب شوند

-سوئیچ ها باید به گونه ای نصب شوند که طول کابل های داده مورد نیاز برای ایجاد اتصال دیتا به حداقل برسد

2. لایه‌بندی بسیار حیاتی سوئیچ سیستم و افزونگی:

-در مورد سیستم های بسیار حیاتی که نیاز به افزونگی مسیر شبکه است، سیستم ها باید مدارهای داده اضافی داشته باشند که به سوئیچ های جداگانه متصل شوند

-کلیدهای اضافی باید به دوشاخه های برق جداگانه وصل شوند

حذف سرور

1. حذف از رک:

-تمام برق ها، مدارهای داده، مدارهای مدیریتی و اتصالات فیبر باید بازیابی و یا حذف شوند

-تمام کابل های برق، کابل های فیبر و مسی و قطعات اتصال سیستم مدیریت باید بازرسی شده و در صورت وجود شرایط قابل قبول به موجودی بازگردانده شوند

-تمام ورودی های نرم افزار مدیریت و پشتیبانی باید به روز شوند

-پنل های خالی باید در فضای خالی رک نصب شوند

-همه سرورها و اجزاء باید برچسب‌گذاری، موجودی و به‌طور مناسب برای تحویل به مالک یا زباله‌های الکترونیکی طبق رویه‌های تسهیلات تعیین‌شده باشند

 

2.مستندسازی:

-قبل از شروع کار، یک برگه حادثه حذف مستند باید تکمیل و تأیید شود

-پایگاه داده دارایی و همه سوابق دیگر مربوط به سرور باید به روز شوند تا تغییرات را منعکس کنند

مستند سازی

بخوانبد : کف کاذب در مراکز داده و انواع آن‌ها

بیشتر بدانیم : R&M

امتیاز شما به این مطلب