پذیرش استراتژی ابر ترکیبی بلندمدت در سال 2023

ابر هیبریدی

ابر هیبریدی


ابر ترکیبی

زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه
تعداد کلمات: 1315 کلمه

اندرو اسلیتر، مدیر اجرایی Cloud در Node4، می‌پرسد آیا سال 2023 سالی خواهد بود که شرکت‌ها از استراتژی بلندمدت ابر ترکیبی استقبال ‌کنند؟

برای کسب‌وکارهایی که به‌دنبال مقیاس‌پذیری و مدرن‌سازی برنامه‌های خود هستند، پلت‌فرم‌های ابری عمومی یک گزینه محبوب باقی خواهد ماند. تحقیقات آینده ما در زمینه ابر ترکیبی، که به‌طور مستقل در اوایل سال جاری انجام شد، چندین راه را شناسایی کرده که از بخش‌های فناوری‌اطلاعات و اهداف تجاری گسترده‌تر چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت پشتیبانی می‌کند. بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گزارش دادند که ابر عمومی انتظارات آن‌ها را برآورده کرده است. در واقع، تصمیم‌گیرندگان حوزه فناوری‌اطلاعات مجموعه‌ای از مزیت‌ها را تایید کرده‌اند، از جمله عملیات تیم فناوری‌اطلاعات کارآمدتر، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سبزتر، وضعیت امنیتی بهبودیافته، خدمات مشتری بهبود یافته و زمان توقف کم‌تر. علاوه بر این، بیش از یک چهارم از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که ابر عمومی باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده است. اما این یک موضوع پیچیده است که به طور خلاصه: اگرچه ابر عمومی ممکن است در برخی موارد باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده باشد، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که هزینه آن بیشتر از آن‌چه در ابتدا فکر می‌کردند می‌باشد. هزینه یکی از سه دلیل اصلی بود که پاسخ‌دهندگان انتقال حجم کاری به پلت‌فرم ابر عمومی در مورد آن صحبت کرده‌اند.

با وجود تمام نکات مثبت، ابر عمومی پاسخی فراگیر به مقیاس‌پذیری و مدرن‌سازی اپلیکیشن ارائه نمی‌کند. گزارش ما بحث‌های غیررسمی مشکوک را در این زمینه تایید می‌کند که اکثر شرکت‌های بریتانیایی در حال‌حاضر چیزی بین یک چهارم و نیمی از برنامه‌های تجاری خود را در پلت‌فرم‌های ابری عمومی اجرا می‌کنند – و بدین معناست که کم‌تر از یک پنجم آن‌ها ۲۵ درصد کارهای خود را مهاجرت داده‌اند.

با غور در این تحقیق، متوجه شدیم که تعداد قابل‌توجهی از سازمان‌هایی که محیط‌های ابری عمومی را اداره می‌کنند، به اجرای بارهای کاری بر روی سخت‌افزار خود ادامه می‌دهند – حتی در میان سازمان‌هایی که اولین مهاجرت ابر عمومی خود را بیش از پنج سال پیش انجام داده بودند.

حال این سوال پیش می‌آید که آیا برخی از برنامه‌های کاربردی تجاری می‌توانند برای ابر عمومی، کم‌تر از سایرین مناسب باشند؟

داده‌های پاسخ دهندگان نشان می‌دهد که برخی از بارهای کاری برای محیط‌های ابری عمومی مناسب نیستند. اما قبل از این‌که ارائه‌دهندگان خدمات ابری عمومی را مقصر بدانید، در نظر بگیرید که حجم کار یا برنامه‌های کاربردی زیادی وجود دارند که به‌ویژه در معرض تاخیر هستند، البته مشروط به قوانین انطباق خاص، یا به‌طور قابل‌توجهی پیش از تاریخ فناوری ابر عمومی. پذیرش ابر عمومی نیز به‌دلیل نگرانی پاسخ‌دهندگان مبنی بر این‌که در بلندمدت نمی‌توانند مهارت‌های مورد نیاز برای مدیریت محیط خود را حفظ کنند، با مشکل مواجه می‌شوند.

اندرو اسلیتر، مدیر اجرایی Cloud در Node4، می‌پرسد آیا سال 2023 سالی خواهد بود که شرکت‌ها از استراتژی بلندمدت ابر ترکیبی استقبال ‌کنند؟

برای کسب‌وکارهایی که به‌دنبال مقیاس‌پذیری و مدرن‌سازی برنامه‌های خود هستند، پلت‌فرم‌های ابری عمومی یک گزینه محبوب باقی خواهد ماند. تحقیقات آینده ما در زمینه ابر ترکیبی، که به‌طور مستقل در اوایل سال جاری انجام شد، چندین راه را شناسایی کرده که از بخش‌های فناوری‌اطلاعات و اهداف تجاری گسترده‌تر چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت پشتیبانی می‌کند. بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گزارش دادند که ابر عمومی انتظارات آن‌ها را برآورده کرده است. در واقع، تصمیم‌گیرندگان حوزه فناوری‌اطلاعات مجموعه‌ای از مزیت‌ها را تایید کرده‌اند، از جمله عملیات تیم فناوری‌اطلاعات کارآمدتر، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سبزتر، وضعیت امنیتی بهبودیافته، خدمات مشتری بهبود یافته و زمان توقف کم‌تر. علاوه بر این، بیش از یک چهارم از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که ابر عمومی باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده است. اما این یک موضوع پیچیده است که به طور خلاصه: اگرچه ابر عمومی ممکن است در برخی موارد باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده باشد، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که هزینه آن بیشتر از آن‌چه در ابتدا فکر می‌کردند می‌باشد. هزینه یکی از سه دلیل اصلی بود که پاسخ‌دهندگان انتقال حجم کاری به پلت‌فرم ابر عمومی در مورد آن صحبت کرده‌اند.

با وجود تمام نکات مثبت، ابر عمومی پاسخی فراگیر به مقیاس‌پذیری و مدرن‌سازی اپلیکیشن ارائه نمی‌کند. گزارش ما بحث‌های غیررسمی مشکوک را در این زمینه تایید می‌کند که اکثر شرکت‌های بریتانیایی در حال‌حاضر چیزی بین یک چهارم و نیمی از برنامه‌های تجاری خود را در پلت‌فرم‌های ابری عمومی اجرا می‌کنند – و بدین معناست که کم‌تر از یک پنجم آن‌ها ۲۵ درصد کارهای خود را مهاجرت داده‌اند.

با غور در این تحقیق، متوجه شدیم که تعداد قابل‌توجهی از سازمان‌هایی که محیط‌های ابری عمومی را اداره می‌کنند، به اجرای بارهای کاری بر روی سخت‌افزار خود ادامه می‌دهند – حتی در میان سازمان‌هایی که اولین مهاجرت ابر عمومی خود را بیش از پنج سال پیش انجام داده بودند.

حال این سوال پیش می‌آید که آیا برخی از برنامه‌های کاربردی تجاری می‌توانند برای ابر عمومی، کم‌تر از سایرین مناسب باشند؟

داده‌های پاسخ دهندگان نشان می‌دهد که برخی از بارهای کاری برای محیط‌های ابری عمومی مناسب نیستند. اما قبل از این‌که ارائه‌دهندگان خدمات ابری عمومی را مقصر بدانید، در نظر بگیرید که حجم کار یا برنامه‌های کاربردی زیادی وجود دارند که به‌ویژه در معرض تاخیر هستند، البته مشروط به قوانین انطباق خاص، یا به‌طور قابل‌توجهی پیش از تاریخ فناوری ابر عمومی. پذیرش ابر عمومی نیز به‌دلیل نگرانی پاسخ‌دهندگان مبنی بر این‌که در بلندمدت نمی‌توانند مهارت‌های مورد نیاز برای مدیریت محیط خود را حفظ کنند، با مشکل مواجه می‌شوند.

ابر هیبریدی

برنامه‌ریزی برای استفاده بلندمدت از ابر هیبریدی

در حال‌حاضر، بیش از 40 درصد از پاسخ‌دهندگان قصد دارند برنامه‌های کاربردی را بر روی سخت‌افزار متعلق به شرکت اجرا کنند. و تقریبا همین درصد نیز گفتند که انتظار دارند از یک پلت‌فرم ارائه شده توسط یک شرکت میزبان استفاده کنند. این نشان می‌دهد که استفاده از ابر ترکیبی (ابر عمومی به‌علاوه حداقل یک نوع زیرساخت دیگر) این‌جا باقی‌مانده است. اما پاسخ‌های تصمیم‌گیرندگان فناوری‌اطلاعات که با آن‌ها صحبت کردیم نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها مدیریت محیط‌های ابری ترکیبی خود را دشوار می‌دانند و به پشتیبانی بیشتری نیاز دارند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که سازمان‌ها ممکن است در مورد فراگرفتن استراتژی‌های ابری ترکیبی رسمی‌تر و بلندمدت مشکل داشته باشند. یک نفر از هر چهار نفر آن را یک راه‌حل موقت می‌داند در حالی‌که برنامه‌ها مدرن هستند – احتمالا به‌دلیل یکپارچگی چند پلت‌فرمی و پیچیدگی‌های مدیریتی که تصور می‌شود. اما تصمیم‌گیرندگان فناوری‌اطلاعات که ما با آن‌ها مصاحبه کردیم، قطعا مزایای بالقوه‌ای را که یک استراتژی ابر ترکیبی به‌خوبی مدیریت شده می‌تواند به کسب‌وکارشان ارائه دهد، درک ‌می‌کنند – به‌ویژه وقتی صحبت از بهینه‌سازی هزینه‌ها با حفظ زیرساخت‌های داخلی یا مرکزداده باشد. هنگامی‌که از آن‌ها پرسیده شد، گفته‌اند که معتقدند ابر هیبریدی راهی برای مقابله با مشکلات تاخیر، لبه و عملکرد نیز ارائه می‌دهد. با فکر کردن به بخش ابتدایی گزارش ما، این‌ها مسایلی هستند که پاسخ‌دهندگان احساس کردند آن‌ها را از انتقال همه برنامه‌های خود به محیط‌های ابری عمومی باز می‌دارد.

نتیجه‌گیری: تحقیقات ما بر نیاز کسب‌وکارهای بریتانیا به‌روشی قابل اعتماد، مقرون‌به‌صرفه و آسان برای فعال کردن زیرساخت‌ها و بارهای کاری غیر ابری برای بهره‌مندی از عملکرد ابر عمومی – مانند امنیت یکپارچه، پشتیبان‌گیری و بازیابی، مدیریت به‌روزرسانی، تاکید دارد. این همراه با همگام‌سازی و نظارت بدون نیاز به هرگونه مهاجرت عمومی ابری بیشتر است. ابزارهایی مانند Azure Arc و Azure Stack HCI پتانسیل این را دارند که این الزامات را برآورده کنند – برخی از چالش‌های اصلی مدیریت ابر ترکیبی شناسایی شده توسط پاسخ‌دهندگان این موضوع را آشکار می‌سازد. این موارد نیز شامل ارائه مدیریت متمرکز، انطباق، و امنیت، و امکان اجرای خدمات PaaS خارج از ابر عمومی و ایجاد یک محیط ابری ترکیبی یکپارچه و قابل مدیریت است.

با نگاهی به آینده و مطمئن، که کسب‌وکارها می‌توانند از روش ابری ترکیبی، نهایت استفاده را ببرند و از تمام ویژگی‌هایی که در ابتدای راه‌اندازی ابر عمومی وعده داده شده بود، بهره‌مند شوند.

منبع : Data Centre Magazine

بخوانید : روندهای ابری در سال 2022 چگونه پیشرفت می‌کند ؟

5/5 - (1 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *