Suhr – R&M براي آينده سرمايه‌گذاري مي‌کند

Suhr براي آينده سرمايه‌گذاري مي‌کند

Suhr


R&M

زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه

همانطور که نشان داديم، فيبرنوری ميتواند اينترنت و سرگرمي را در يک خانه جذابتر و هيجانانگيزتر کند.

شرکت برق TBS در شهرداري سوييس. با شبکه جديد فيبرنوري، بهطور همزمان راه را براي هوشمندسازي هموار ميکند.

TBS Strom AG يک هدف بلندپروازانه براي خود تعيين کرده است: تا پايان سال 2023، تمام واحدهاي مسکوني در شهرداري Suhr قادر خواهند بود بستههاي داده عظيمي را با سرعت نور منتقل کنند. براي اين منظور، اين شرکت در حال ساخت يک شبکه FO در چهار فاز براي 2000 ملک و 5300 واحد آپارتمان و دفتر اداري است.

(Fiber To The Home(FTTH جايگزين شبکه تلويزيوني کابلي TBS ميشود. يک گيگابيت بر ثانيه در هر دو جهت، بارگذاري، معيار امروز TBS است. همچنين خدمات مخابراتي، اينترنت و تلويزيون را ارائه ميدهد.

ارائهدهنده خدمات اينترنتي Quickline (پُر سرعت) حتي ميخواهد 10 گيگابيت بر ثانيه را در شبکه ارائه دهد که خود جهشيست کوانتومي براي کاربران.

 

اندازهگيري هوشمند FTTH پلاس

به موازات فيبر بهخانه، TBS در حال تجهيز داراييهاي خود کنتورهاي ديجيتال است. در آينده، کنتورهاي هوشمند بهطور خودکار دادههاي مصرف انرژي را از طريق شبکه FO به شرکتهاي شهري برق منتقل کرده و نياز به خواندن کنتورهاي برق آنالوگ را برطرف ميکنند. سرمايهگذاري موازي در FTTH و اندازهگيري هوشمند باعث صرفهجويي در هزينههاي ساختوساز است و باعث همافزايي ميشود. تا سال 2027، 80 درصد از ساختمانهاي شهر سوهر داراي کنتور هوشمند خواهند شد.

 

TBS

اين يک گام بزرگ بهسوي ديجيتالي شدن يک شرکت ارائهدهنده خدمات عمومي است که اتفاقا براي شهروندانش رايگان است.

 

TBS Strom AG از جيب خود براي آينده سرمايهگذاري کرده است. استراتژي اين است: با درگير شدن فعالانه با روندها و نوآوريها، TBS ميتواند حوزههاي جديدي از فعاليت و تجارت را در گامهاي نخست بگشايد.

 

بستهبندي با تراکم بالا

مزيتي براي TBS AG: باعث صرفهجويي در کارهاي زميني گران قيمت ميشود. TBS مالک زيرساختهاي قديمي شبکه کابلي و تامين برق است. بسياري از زيرساختهاي جديد FTTH با توپولوژي نقطه به چند نقطه را ميتوان در اينجا جاي داد. با اينحال، برخي از 28 کابين ترانسفورماتور در سامانه منبع تغذيه کاملا تنگ و باريکاند. استفان سن، رييس فناوري و پروژههاي TBS Strom AG ميگويد: «به سختي فضايي براي قرار دادن ايستگاههاي PoP  براي شبکه FO با رکهاي استاندارد 19 اينچي وجود دارد». بههمين دليل است که او بهدنبال راهحلهاي توزيعکننده فشردهتر بود که تمام عملکردهاي غيرفعال يک نقطه حضور (PoP) را در خود جاي دهد و در فضاها و اتاقهاي موجود جا بگيرد.

ربات TBS

TBS، رباتي دوست داشتني، کارکنان شهرداري را از پيشرفت پروژه FTTH آگاه ميکند.

چرا R&M؟

– سکوهاي توزيع فشرده مناسب براي فضاهاي محدود

– طراحي مدولار و ترکيبات احتمالي سامانهها

– بسته کلي راهحل محور براي مطابقت با الزامات

– خدمات نگهداري و نصب، تدارکات، مبناي اعتماد

((R&M بهترين انتخاب در سمت PoP از نظر تراکم بستهبندي و پردازش است.))

استفان سن، رييس فناوري و پروژه‌هاي TBS Strom AG

استفان سن نتيجه ارزيابي را توضيح ميدهد: «R&M بهترين انتخاب در سمت PoP از نظر تراکم بستهبندي و پردازش است. محصولات R&M بهويژه براي فضاهاي محدود، براي اتصالات و کارهاي تعمير و نگهداري در جاييکه فضا محدود است، مناسب هستند.

 

پلتفرمهاي مدولار

ديگر معيارها، ارگونومي  و پتانسيل آتي است. مديريت TBS هميشه به آينده فکر ميکند. ممکن است نياز به گسترش کابلهاي فيبرنوري در آينده يا مقاومسازي آنها براي ارائهدهندگان جديد و خدمات جديد باشد.

 

بههمين دليل، مجموعههاي اسپليتر ، اسپلايس  و پچ  بايد بهراحتي در دسترس باشند تا بتوان ايستگاههاي PoP را در هر زمان و بدون تلاش زياد تنظيم  يا نگهداري  کرد. توزيعکنندگان بايد بتوانند بهتدريج در راستاي اصل پرداخت بهمحض رشد، توسعه دهند.

پلتفرمهاي مدولار R&M ODF PRIME و R&Mfoxs را ميتوان با هم استفاده کرد و اين فرايند قطعا مدير پروژه استفان سن را در اين زمينه متقاعد کرده است.

R&M

نصب سريع

در نهايت زمان نقش تعيينکنندهاي دارد. قرار بود ايستگاههاي PoP در سريعترين زمان ممکن بهعنوان بخشي از برنامه فشرده ساخته شوند. بههمين دليل است که R&M، بهعنوان يک تامينکننده، مونتاژ را نيز مديريت ميکند. استفان سن ميگويد: «ما بسيار خرسند شديم که ايستگاههاي PoP چقدر سريع و آسان راهاندازي شدند.»

R&M
R&M

منبع : R&M ( connection )

بخوانید :  مجله  R&M

امتیاز شما به این مطلب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *