گزینه‌های R&M برای سهولت در مدیریت پروژه

Project Management

Project Management


 

 

 

نصب‌کننده‌ها همچنین می‌توانند کل رک ها و پچ‌پنل‌ها را در R&M از پیش مونتاژ کنند.آن ها برای اتصال آماده و در کارخانه آزمایش شده و در زمان مقرر تحویل داده می شوند. هیچ ضایعات بسته بندی در محل پروژه وجود ندارد. این به مدیران پروژه امکان می دهد تا برنامه ریزی و تدارکات خود را بهینه کنند. حجم کار شما کاهش یافته است و می توانید مطمئن باشید که زیرساخت از همان ابتدا بدون خطا است.

امتیاز شما به این مطلب