تفاوت بین هاب و سوئیچ در چیست؟

switch & hub

switch & hub


تفاوت هاب و سوئیچ

توصیه می‌شود در ابتدا مطلب زیر را مطالعه نمایید تا با مدل فرضی OSI در شبکه بیشتر آشنا شوید:

لایه‌های شبکه در مدل فرضی OSI

سوئیچ (switch) چیست؟

سوئیچ‎ ها بخش مهمی‎ از شبکه‎ های محلی اترنت مدرن هستند. در حالی که شبکه‎ های محلی کوچک (دفاتر کوچک یا خانگی) از یک سوئیچ‎ استفاده می‎کنند، شبکه‎ های محلی بزرگ از چند سوئیچ‎ مدیریت شده تشکیل می‎شوند.. سوئیچ‎ های مدیریت شده برای دستکاری و تغییر نحوه کارکرد یک سوئیچ راهکارهایی از قبیل رابط‎ های خط فرمان را فراهم می‎کنند. سوئیچ ‎هایی که در لايه دیتا لینک کار می‎کنند به دستگاه‎ هایی که به پورت ‎های آن متصل شده‎اند اجازه می‎دهد تا با ایجاد دامنه ‎های برخورد جداگانه برای هر پورت بدون هیچ‎گونه تداخلی ارتباط برقرار کنند. برای مثال، چهار کامپیوتر را در نظر بگیرید (C1, C2, C3 و C4) که با استفاده از یک سوئیچ 4 پورت به شبکه متصل شده‎اند. C1 و C2 می‎توانند با یک دیگر ارتباط برقرار کنند، در حالی که C3 و C4 نیز بدون هیچ‎گونه تداخلی در ارتباط با یک دیگر هستند. همچنین سویچ ‎ها می‎توانند به طور همزمان در چند لایه (مثل data link, network یا transport) کار کنند. به این نوع از سویچ‎ ها، سویچ ‎های چند لایه یا multilayer switch گفته می‎شود.

 

هاب (hub) چیست؟

هاب نیز دستگاهی است که از آن برای اتصال سایر دستگاه ‎های موجود در شبکه به یک دیگر استفاده می‎شود. این یک دستگاه ساده است که بدون هیچ‎گونه مدیریتی ترافیک ورودی را منتشر می‎کند. این دستگاه هیچ اطلاعاتی را از ترافیکی که از طریق آن جریان دارد جمع آوری نمی‎کند، به همین دلیل چیزی در مورد منبع یا مقصد این ترافیک نمی‎داند. در یک هاب، ترافیک وارد شده به یک پورت از تمام پورت‎ های دیگر خارج می‎شود. از آنجا که هاب‎ ها این ترافیک را به تمام دستگاه های متصل شده به پورت‎ هایش بازمی‎گرداند، ممکن است ترافیک غیرضروری به دستگاه‎ های موجود در شبکه ارسال شود. دستگاه ‎ها خودشان باید به وسیله بررسی اطلاعات آدرس موجود در هر بسته تشخیص دهند که آیا یک بسته برای آنها ارسال شده است یا خیر. این فرآيند تکراری می‎تواند در یک شبکه بزرگ با حجم زیادی از جریان ترافیک مشکل ساز شود. از هاب می‎توان در شبکه‎ های کوچک که این فرآيند تکرار قابل کنترل است استفاده کرد.

 

چه تفاوتی بین سویچ و هاب وجود دارد؟

با وجودی که از هر دو دستگاه سوئیچ و هاب می‎توان برای اتصال قطعات شبکه به یک دیگر استفاده کرد، اما تفاوت های عمده‎ای بین این دو وجود دارد. یک هاب دستگاه ساده ای است که تمام ترافیک ورودی به خود را به تمام پورت ‎هایش ارسال می‎کند. این می‎تواند باعث جریان مقدار زیادی ترافیک غیرضروری به شبکه و در نتیجه باعث تصادم شود. از طرف دیگر سویچ ها اطلاعاتی در مورد دستگاه های متصل به خود جمع آوری کرده و ترافیک ورودی را تنها از طریق پورت مرتبط هدایت می‎کند. این قابلیت همچنین این امکان را نیز فراهم می‎کند تا تبادلات انجام گرفته از طریق این سویچ را مدیریت کرد. در نتیجه، هاب ها برای شبکه های کوچک مناسب هستند و سویچ ها برای شبکه ‎های بزرگ با حجم زیادی از ترافیک تبادل شده کاربرد دارند.

 

5/5 - (1 امتیاز)