آیا تا سال 2020 رایانش ابری می تواند 92 درصد از زیرساختارهای مراکزداده را پشتیبانی نماید؟

محبوبیت رایانش ابری

علاوه بر این  در این گزارش به این موضوع هم اشاره شده است که، محبوبیت معماری کلود به دلیل  سرعت و کارایی بیشتر افزایش چشمگیری خواهد یافت و درنتیجه  رایانش ابری از سرویسی جدید به سرویسی ضروری تبدیل خواهد شد.

محققان  همچنین پیش بینی می کنند که در 5 سال بعد حدود 60 درصد از مراکز داده ای  از راه حل های  SDN یا NFV استفاده خواهند کرد و اتفاق مهم تر این است که مرکز داده ای هایپر اسکیل تا سال 2020 حدود 53 درصد از ترافیک کل مراکز داده را پشتیبانی خواهد کرد.

این موضوع گفته شده است که ترافیک مراکز داده ای تا حدود 14 zettabytes در سال 2020  افزایش خواهد یافت.

 

روندهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات

سرویس های نرم افزار به عنوان خدمت (Saas)  از 65 درصد به 74 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این درحالی است که سرویس های PaaS از 9 به 8 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

سیسکو همچنین پیش بینی کرده است که سهم کلود مصرف کنندگان از شرکت های تجاری بیشتر خواهد شد و این درحالی است  که سهم شرکت ها بیشتر در حول داده های حجیم و مراکز داده ای خواهد چرخید.

حدود 55 درصد از فضای ابر، دراختیار مصرف کنندگان شخصی خواهد بود و این موضوع تا سال 2019 به وقوع خواهد پیوست.

اینترنت اشیاء، ابزارهای تحلیلی و همچنین پایگاه های داده ای تا سال 2019 رشد خواهند کرد این سه مورد حدود22 درصد از جریان های کاری تجاری را تشکیل خواهد داد، درحالی که این سه مورد تا سال 2015 تنها 20 درصد را شامل می شدند.

با توجه به این گزارش متوجه می شویم که تا سال 2020 قطعا رایانش ابری می تواند 92 درصد از زیرساختارهای مراکز داده ای را پشتیبانی نماید.