استاندارد کابل کشی دیتا سنتر (قسمت دوم) | ISO24764

 

در مطلب قبل با انواع سامانه و زیرسامانه‌های کابل کشی در استاندارد ISO 24764 و جزییات آنها آشنا شدیم. در این مطلب قصد داریم به جزییات بیشتر در مورد این زیر سامانه ها و سامانه ها بپردازیم.
مطابق با استاندارد ISO24764 سامانه های توزیع منطقه‌ای (Zone Distribution)، توزیع اصلی (Main Distribution) و نقطه توزیع محلی (Local Distribution Point) حتما باید در یک مکان ثابت و قابل دسترس در درون دیتاسنتر باشند اما رابط شبکه خارجی می‌تواند در یک مکان ثابت در داخل یا خارج از دیتاسنتر قرار گیرد. ممکن است شما دو توزیع کننده را با یکدیگر ادغام کنید و در طراحی خود تنها از یک توزیع کننده استفاده کنید. این کار بستگی به حجم دیتاسسنتر (Data Center) شما دارد اما توجه داشته باشید که مطابق با استاندارد ISO 24764 هر دیتا سنتر حتما باید یک توزیع کننده اصلی (Main Distributor) داشته باشد. بدین ترتیب شما می‌توانید از یک توزیع کننده اصلی به عنوان توزیع کننده منطقه‌ای نیز استفاده کنید.
افزونگی دیتاسنترها از موارد مهم دیگری است که در طراحی زیرساخت آن باید بدان توجه شود. افزونگی به این دلیل صورت می‌گیرد که قابلیت اطمینان از برقراری اتصال در دیتا سنتر همواره وجود دارد. در واقع هدف اصلی از افزونگی در دیتاسنتر این است که اگر یک زیرساخت ارتباطی بین توزیع کننده منطقه (ZD) و توزیع کننده اصلی (MD) یا توزیع کننده اصلی (MD) با رابط خارجی شبکه خراب شد، ارتباط بین این دو سامانه از طریق یک زیرسامانه کابل کشی افزونه کماکان برقرار باشد. شکل زیر نمونه‌ای از یک طراحی دیتا سنتر (Data Center) افزونه را نشان می‌دهد.

iso34764 2

همچنین شما می‌توانید از یک نقطه توزیع محلی (LDP) بین توزیع کننده منطقه‌ای (ZD) و پریز تجهیزات استفاده کنید. این کار زمانی صورت می‌گیرد که شما می‌خواهید جابجایی را در آینده داشته باشید یا ممکن است شما بخواهید ظرفیت خود را در آینده افزایش دهید. بدین ترتیب نقطه توزیع محلی (LDP) به شما کمک می‌کند تا تغییرات کابل کشی در آینده را بسیار آسان تر انجام دهید. نکته قابل توجه در استفاده از نقطه توزیع محلی (LDP) آن است که این سامانه باید بصورت اتصال متقابل استفاده کرد و هرگز نباید آن را به صورت یک اتصال متقاطع به کار برد. معادل نقطه توزیع محلی در استاندارد ISO 24764 را می‌توان با نقطه تجمیع در استاندارد ISO 11801 معادل دانست با این تفاوت که حد اکثر ناحیه کاری تحت پوشش نقطه تجمیع در استاندارد ISO11801 12 ناحیه کاری بوده اما در استاندارد ISO 24764 در مورد تعداد پریز تجهیزات پشتیبانی شده توسط یک نقطه توزیع محلی (LDP) چیزی نگفته است.

 

مطلب مرتبط:

استاندارد کابل کشی دیتا سنتر (قسمت اول) | ISO24764

امتیاز شما به این مطلب