انواع روش های پلاریته MPO | قسمت اول

در ابتدا به طور مختصر تجهیزات مختلف به کار رفته در روش‌های مختلف پلاریته و تفاوت‌های آن‌ها را تشریح می‌کنیم.
یکی از انواع این تجهیزات آداپتورها هستند. آداپتور ها در دوسته نوع A و نوع B تقسیم می‌شوند.
آداپتور نوع A: در این نوع آداپتور قسمت زائدگی که کانکتور در آن قرار می‌گیرد در یک سمت آداپتور رو به بالا و در یک سمت رو به پایین است. این آداپتور به اصطلاح آداپتور key up- key down نامیده می‌شود.

آداپتور نوع B: در این نوع آداپتور این زائدگی در هر دو سمت آن رو بالا است و به اصطلاح به آن آداپتور نوع B می‌گویند. به این نوع آداپتوربه اصطلاح آداپتور key up- key up می‌گویند.
در شکل زیر آداپتورهای نوع A وB آمده است.

1

 

در آداپتورهای نوع A یا key up- key down هنگانی که کانکتورها درون آن‌ها قرار می‌گیرند،send یکی به receive دیگری متصل می‌شود به عبارت دیگر ، پین شماره 1 به شماره 1 و پین شماره 2 به پین شماره 2 و … متصل می‌شود. در مورد آداپتورهای نوع B یا key up-key up  برعکس این اتفاق می‌افتد یعنی پین 1 به پین 12، پین 2 به پین 11 و … متصل می‌شود.

دسته دیگری از این تجهیزات ماژول‌های MPO و آداپتورپلیت‌ها هستند.
تفاوت ماژول‌های MPO و آداپتور پلیت‌ها در این است که در ماژول‌های MPO پشت آن‌ها آداپتورهای MPO است و از قسمت جلوی آن‌ها پچ‌کوردها متصل می‌شوند و می‌توان coreهای فیبر نوری را به صورت جداگانه داشت. در آداپتور پلیت‌ها در هر دو سمت کابل ترانک MPO متصل می‌شود.

 

2

 

از انواع دیگر تجهیزاتی که در روش‌های پلاریته مورد استفاده قرار می‌گیرند پچ کوردهای فیبر نوری هستند.
پچ کوردهای دوتایی فیبر نوری نیز مانند پچ کوردهای مسی به دو دسته پچ کوردهای مستقیم یا A to B و پچ کوردهای متقاطع یا A to A تقسیم می‌شوند.
پچ کوردهای مستقیم یا A to B: همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید در این پچ کوردها رنگ قرمز به مشکی و رنگ مشکی به قرمز متصل شده است، یعنی در یک طرف Send و در طرف دیگر Receive خواهیم داشت.
پچ کوردها متقاطع یا A to A: همان طور که در شکل مشاهده می‌شود در این پچ کوردها رنگ قرمز به قرمز و رنگ مشکی به مشکی متصل شده است.

 

3

معمولاً پچ کوردها مستقیم یا A to B هستند و در صورت درخواست مشتری پچ کوردهای متقاطع یا A to A تولید میشود.

انواع روش‌های پلاریته MPO
روش‌های پلاریته MPO به چهار روش تقسیم می‌شوند.روش‌های A، B، C و S. در استاندارد TIA-568C سه روش A، B و C معرفی شده است و روش S برگرفته از روش B و روش انحصاری شرکت آر اند ام (R&M) است.
روش A یک روش قدیمی است که شرکت آر اند ام (R&M) از سال 2017 محصولات مربوط به این روش را تولید می‌کند.
روش C به دلیل اینکه یک 40 و 100 گیگابیت اترنت را پشتیبانی نمی‌کند و فقط برای 10 گیگابیت اترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد، مورد توجه زیادی واقع نشده و شرکت آر اند ام در صورت سفارش توسط مشتری تجهیزات آن را تولید می‌کند.
در ادامه هر یک از روش‌های پلاریته MPO و تجهیزاتی که در آن‌ها به کار می‌رود، تشریح می‌شود.
در جدول زیر خلاصه‌ای از روش‌ها و تجهیزات آن‌ها آمده است.

 

4

 

عبارت Duplex signals در جدول بالا به این معنی است که در اتصالات از پچ کوردها استفاده می‌شود ولی وقتی از Parallel signals صحبت می‌کنیم در همه اتصالات، تجهیزات MPO مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همان طور که در جدول اول مشاهده می‌کنید، روش S که روش انحصاری شرکت آر اند ام (R&M) است تحت پشتیبانی استاندارد TIA-568.C قرار ندارد.

 تشریح هر کدام از روش ها را در مطلب بعدی مطالعه کنید.

انواع روش های پلاریته MPO | قسمت دوم

 

امتیاز شما به این مطلب