شهرهای هوشمند پدیده هایی نو در آینده ای نزدیک!


شهر هوشمند

مفهوم شهر هوشمند به معنای هوشمند سازی تمام اجزای یک شهر می باشد.

اجزای یک شهر ساختمان ها، سیستم حمل و نقل، محیط زیست، مردم شهر، اقتصاد حاکم بر شهر و سیستم حاکمیت، می باشد. در واقع شهر هوشمند می تواند ترکیبی از مفاهیم مختلف باشد که اجزای فیزیکی و غیر فیزیکی را با هم ترکیب می کند و این مفاهیم به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

حمل و نقل هوشمند زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، مردم  هوشمند، حاکمیت هوشمند

سیستم حمل ونقل:

دسترسی به سیستم حمل و نقل شهرها از طریق کانال های ترکیبی

به طور مثال افراد بتوانند به صورت اینترنتی تاکسی بگیرند.

سیستم ICT یک پارچه در حمل و نقل

یک پارچگی کانال های فیزیکی و اینترنتی به صورت هوشمند

هوشمندسازی اتومبیل ها واستفاده از ماشین های اتوماتیک و بدون سرنشین

در آینده اتوموبیل هایی ظهور می کنند که به صورت اتوماتیک و از راه دور کنترل خواهند شد.

زندگی هوشمند:

سیستم سلامت هوشمند

هوشمند سازی بیمارستانها، استفاده از تخت های هوشمند، ثبت اطلاعات بیماران در سیستم های یک پارچه در وب و….

امنیت هوشمند

کاهش کلاهبرداری های اینترنتی، افزایش امنیت اطلاعات در فضای مجازی و….

فرهنگ سازی  هوشمند

استفاده از سیستم ها به صورت اتوماتیک آموزش های لازم جهت رشد شخصیتی افراد.

حاکمیت:

دولت الکترونیک و ICT

دولت الکترونیک بسیار گسترده است و مفاهیم بسیاری را در بر می گیرد، مانند بانکداری الکترونیک و هوشمند،  سیستم قضاوت هوشمند، و…

شفاف سازی و داده های منبع باز

شفاف سازی به این معناست که در بسیاری روال های اداری که هنوز مبهم هستند، با استفاده از متدهای هوشمند سازی، شفافیت ایجاد شود( مانند سیستم جامع گمرک)

توانمندسازی سیستم های عرضه و تقاضا

تقاضا و عرضه در شهرهای هوشمند با استفاده از متدهای هوشمند سازی به صورت بهینه، مانند استفاده از سیستم های جامع زنجیره تامین و  یا استفاده ازتگ های RFID در مدیریت انیارها وحمل کالا ها

محیط زیست هوشمند:

ساختمان سبز

به معنای کاهش مصرف انرژی  در ساختمان هاست.

انرژی سبز

انرژی سبز هم به معنا یاستفاده کم تر از انرژی های تجدید ناپذیر است.

به طور مثال استفاده از اتوموبیل های هوشمند را می توانیم در این دسته بیاوریم.

اقتصاد هوشمند:

هوشمند سازی ارتباطات محلی وداخلی

با استفاده از سامانه های جامع والکترونیک

بهره وری

قطعا با استفاده از سامانه های هوشمند بهره وری افزایش می یابد.

نوآوری

نوآوری با استفاده از سیستم های هوشمند افزایش خواهد یافت، زیرا تغییرات بسیار ی در روال ها و فرایندها پدید خواهد آمد.

آمار شهرهای هوشمند

اما حالا آماری جالب در این رابطه را قصد داریم به شما نشان دهیم.

این که تمامی این موارد که مربوط به شهر هوشمند هستند تا سال 2017 چند برابر خواهند شد، برخی از آنها پیشرفت چشم گیر و برخی هم پیشرفت کم تری خواهند داشت

به طور مثال در حوزه ساختمان ها و خانه ها پیشرفت چند برابر خواهد بود.

منظور از ساختمان ها همان خانه ها هستند، بیش ترین درصد افزایش مربوط  به خانه ها می باشد و پس از خانه ها ساختمان های تجاری-اداری هوشمند خواهند شد.

در آخر هم می توانید سهم هریک از قسمت های شهرهای هوشمند را به تناسب درصد ها مشاهده نمایید.( در شکل بالا)

دولت هوشمند 24.6 درصد

انرژی هوشمند15.5 درصد

سلامت هوشمند 14.6 درصد

امنیت هوشمند 13.5 درصد

زیرساختار هوشمند 9.7درصد

حمل و نقل هوشمند 8.7 درصد

 

امتیاز شما به این مطلب