دیتاسنتر

خدمات طراحی و پیاده سازی دیتاسنترها در شرکت لاوان ارتباط: طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی دیتاسنتر- طراحی و اجرای ساختار پسیو دیتاسنتر- راه‌اندازی سیستم‌ها و سرویس های مدیریتی و مانیتورینگ- ارائه راهکارهای امنیتی طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی و فضای محیطی دیتاسنتر، ارائه می‌شود.