زندگی هوشمند

زندگی هوشمند یک راهکار حیاتی برای استفاده درست و بهینه از فناوری‌های روز است. مفهوم این روند تحقق سه اصل در زندگی آدمی است: تسهیل روش زندگی، حفظ سلامت و همچنین محافظت از محیط زیست.. . تنها انسان‌ها نیستند که توسط اینترنت با هم تعامل دارند بلکه دانسته‌های نوینی ایجاد شده و خیل عظیمی از محصولات متنوع هوشمند به بازار راه پیدا کرده‌اند که از طریق فناوری «اینترنت چیزها» با یکدیگر و همچنین انسان‌ها ارتباط  برقرار می‌کنند که گویی می‌توانند با شما حرف بزنند.